Verktøysett – tur – overlevelse

kr 475,00

Beskrivelse

Verktøy er viktig på tur, særlig for å lage ved og bygge en enkel hytte (i nød). Det blir gjerne for tungt å ta med øks, sag og kniv hver for seg, og derfor er et slik verktøysett smart. Her har du to kniver (spikkekniv, hoggekniv), sag og øks. som deler samme skjefte. Alt metall er av rustfrittstål, og alle egger kan slipes skarpe. Verktøyene festes enkelt til skjeftet med en solid lås. Den totale vekten er kun 0,6 kg.

Tekniske spesifikasjoner:

This set of tools consist of five parts:
1. Handle: color wood plus steel pad structure, there are two switches, one is the insurance activities switch, a switch is a spring.
Length: 12.6CM; width: 3.3CM; Thickness: 2.2CM
2. ax: 420 stainless steel, with hooks length 15.5CM; width:.? 6.8CM; Thickness: 0.3CM
3. knife: 420 stainless steel, with hooks and bottle opener length: 20.6CM; width:. 3.4CM; Thickness: 0.3CM
4. Saw: 420 stainless steel, length: 22.2CM; width: 4CM; Thickness: 0.3CM
5. Knife: 420 stainless steel, length: 17.4CM; width: 2.6CM; Thickness: 0.3CM

Weight: 0.6kg,With durable nylon sleeve.