Om Turnyttig

Hovedideen bak Turnyttig er at vi skal tilby bra og nyttig turutstyr til en riktig og rimelig pris. På den måten ønsker vi å gjøre vårt for å bidra til økt friluftsglede og at flere skal kunne ta del i denne.

Kvalitet er svært viktig, fordi valg av turutstyr er kritisk mht. komfort/helse, økonomi og ikke minst sikkerhet. Tung faglig kompetanse og mange års erfaring fra friluft ligger derfor bak valget av produkter. I valgene tas det særlig hensyn til funksjoner, løsninger og materialer som brukes. Ikke minst er balansen mellom vekt og kvalitet viktig.

Pris er alltid et følsomt tema, men vi mener at uansett hvordan en snur og vender på det, vil det til syvende og sist være forholdet mellom pris og kvalitet (i vid forstand) som teller. Et produkt som i utgangspunktet er billig, f.eks., kan bli dyrt i det lange løp fordi det ikke holder lenge og må raskt erstattes. På en andre siden vil ofte et svært dyrt produkt med høyere kvalitet enn det som er nødvendig, bli unødig dyrt fordi engangskostnaden er svært høy. Her er vi opptatt av å finne balansen, men vi skal huske at ulike kundegrupper har ulike preferanser mht. kvalitet.

Import med færrest mulig mellomledd er verktøy som brukes for å holde prisene så rimelige som mulig, og dette konseptet henger igjen nøye sammen med faktorene lager og merkevarer. Vi importerer direkte fra fabrikkutsalg i lavkostland (hovedsaklig i Asia), og vi legger vekt på produktet og ikke merkevaren. Vi vil at våre kunder skal få mest mulig igjen for pengene og ikke betale mye for et bestemt merke. Vi er også ærlige på at dette er vårt konsept. De fleste friluftsprodukter (som ikke er spesifikt geografisk/kulturelt spesielle, arktiske eller nordiske) blir produsert i lavkostland i Asia, men flere av dem markedsføres under vestlige varemerker eller det forsøkes skjult at produktet er produsert i f.eks. Kina. Vår filosofi er at et produkt er det det er, og da er ikke produksjonsstedet i seg selv avgjørende for vurderingen av det. Enkelte produkter kan ha opprinnelse i Russland (via Kina), noe som er en fordel. Russland og Kina utfyller hverandre industrielt og hjelper hverandre med produktutvikling, og det kommer den globale handelen og forbrukerne til gode.

Vi har som filosofi å unngå eget lager. Alle må ha et lager, men det ligger i produsentens hjemland og ikke i Norge (unntatt kort mellomlagring). Hovedårsaken til dette er at eget, lokalt lager er svært dyrt og gjør varene betydelige dyrere i utsalg. Grunnene til det er todelt, og skyldes at lagerplass i seg selv koster mye (leie, strøm, forsikring o.l.) og at det binder mye kapital i lengre tid. Det siste skyldes at kapital alltid har en alternativ verdi (om ikke annet ved at den kan forrentes på en bankkonto eller på et fond), og at omløpshastigheten ikke er særlig høy i et land med relativt få innbyggere, store avstander og mye konkurranse. Derfor er vår butikk lagt opp slik at du som forbruker kan spare mye penger (anslagvis i gjennomsnitt 30-50 %) ved å vente noen uker på levering. Med denne løsningen blir utvalget langt større enn det det ellers ville vært også, fordi eget lager ville vært så dyrt at det ikke ville vært mulig å føre den samme sortimentsbredden. Det vises ellers på våre produktomtaler (særlig i titler) at vi er nøkterne i ordbruken og har litt grossistpreg. Det er bevisst, for vi vil selge forbrukeren gode produkter og ikke unødvendige ord og reklame.

Turnyttig.no er en nettbutikk eid av en liten, ideell organisasjon som er en ikkeprofesjonell aktør i kommersiell sammenheng. Dette har betydning for enkelte av kjøpers rettigheter. Se siden «Kjøpsvilkår».

Betaling skjer via SSL-kryptering.

Turnyttig er i stadig utvikling og forbedring.