Kjøpsvilkår

Priser, avtaler og betaling

Priser på varene er oppgitt inklusive moms. I handlevognen vises totalprisen inklusive frakt og eventuelle betalingsgebyr.  Offentlige avgifter som MVA og fortollingsgebyrer er normalt inkludert i totalprisen. Eventuelle tilleggsgebyrer dekkes av kunden.  Betalingsvilkår oppgis i handlevognen. Fraktvilkår oppgis i handlevognen. 

En juridisk bindende avtale for begge parter etableres ved bestilling via nettbutikken og gjennomført betaling.  Kun forskuddsbetaling aksepteres. Prisene er satt ut i fra dette, for å unngå kostnader til inkasso o.l. Prisene ville vært vesentlig høyere uten dette, og kjøpsavtaler inngås med dette som vilkår.

Det er ingen minsteordre, men vær klar over at ved mindre ordrer kan ev. offentlige gebyret  bli relativt høye sett i forhold til produktprisen(-e).

På fakturaen vil selger bruke navnet Naboborsen.no, da dette er juridisk eier av Turnyttig/nettbutikk.

Naboborsen.no eies av den ideelle organisasjonen  Norges Kristne (org. nr. 911727889 ).

Betaling skjer med SSL-kryptering.

Angrerett og bytterett

Forbrukerkjøpslovens bestemmelser om angrerett gjelder, med visse unntak gitt i samme lov. Kjøper bes om å lese all relevant informasjon før kjøp og spørre dersom han/hun lurer på noe.

En rett til bytte av en vare betinger at det godkjennes reklamasjon (se avsnitt under om dette).

Telt, og retroprodukter anses som bestillingsvare og kan ikke angres, byttes eller reklameres på med mindre det er vesentlige mangler i forhold til produktbeskrivelsen. Soveposer og klær kan av hygieniske grunner ikke angres eller byttes. Kjøp der kjøpesum er mindre enn kr. 300 kan ikke angres. Kjøper må bære fraktkostnader ved benyttelse av angrerett, og varen må komme ubenyttet og emballert i original emballasje og uskadet fram til selger.

Selger forbeholder seg retten til å levere et tilnærmet likt (prismessig, teknisk, funksjonelt og  visuelt) produkt dersom det bestilte er utsolgt fra hovedleverandør og det ikke kan leveres av andre.

Avbestilles en vare etter at en avtale om kjøp er foretatt (men, før levering) har selger rett til å kreve et gebyr for erstatning av tap som følge av dette, jfr Kjøpslovens bestemmelser om dette. Dette gebyret er i kr. 300 for varer med verdi inntil kr. 700, kr. 500 for varer med verdi inntil kr. 1200, kr. 700 for varer med verdi over kr. 1200. For varer med verdi over kr. 1500 beregnes gebyret som 45 prosent av pris.

Reklamasjon

Vi følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser om rett til reklamasjon. Det viktigste her er at kjøper har en undersøkelsesplikt som inntrer med en gang han/hun mottar varen, og at reklamasjon skjer innen rimelig tid. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir butikken melding innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. 

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Leveransetid

Leveransetid er normalt 4-6 uker, men kan komme opp i  9 uker (10 i juli måned)  fordi det er mange logistiske ledd mellom leverandør og forbruker.  Alle produkter er priset og markedsført med dette som vilkår. Lagerhold ville medføre et vesentlig høyere prisnivå, da det er betydelige kostnader forbundet med det.

Returer

Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare. Retur skal sendes som Norgespakke, ikke som brevpost og ikke oppkrav. Ved bytte som skyldes berettiget reklamasjon dekker selger returkostnad.  Varen skal returneres uskadd i original og hel emballasje.

Ikke avhentet forsendelse

Kunden er selv både juridisk og økonomisk ansvarlig for forsendelser som ikke hentes på sitt lokale poststed, ihht. Postens rutiner og vilkår.

Force Majeure
Forbrukerjøpslovens bestemmelser om dette følges, noe som i praksis vi si at vi som selger ikke kan klandres for kjøpers tap som følge av dette.