Om friluftsutstyr

Riktig valg og deretter en optimal bruk av friluftsutstyret er viktig for trivsel og forøvrig et godt utbytte av turen. Dette kan slå ut både fysisk og psykisk, og flere forhold henger sammen.

Det er viktig å slå fast at de viktigste valgene og forberedelsene gjøres unna før turen starter, da det i stor grad er for sent å endre noe etter at du har begynt på turen. Utstyr kan likevel til dels og i noen grad tilpasses underveis, f.eks. justering av snorer og remmer. Du er prisgitt det utstyret du har valgt å bruke, men kan av og til improvisere bruken. En kaffekjel kan f.eks. også brukes som kokekar.

Trivsel er et mål i seg selv fordi det er en del av det man ønsker å oppnå med en tur. Men, trivsel er også ofte forbundet med helse og sikkerhet. Dersom det noenlunde optimale friluftsutstyret er valgt på turen og det brukes riktig, er det nokså åpenbart at det vil gi god trivsel. Å gå i tunge og våte støvler f.eks. gir mindre trivsel enn passe lette og tørre støvler.

På kortere og nokså enkle turer skal det mye til for at trivsel, helse og sikkerhet påvirker hverandre, men dette kan skje på lengre og mer krevende turer. Viss du f.eks. går på en lengre fjelltur om vinteren og blir overrasket av uvær kan alle faktorene utstyr, trivsel, helse og sikkerhet bli kritiske. Du må kanskje overnatte i telt i stedet for å nå fram til hytta, og da er et godt telt og riktig bruk av det viktig. Du trenger god oppvarming eller en svært god sovepose for å holde varmen. Klarer du ikke å holde varmen uten å måtte bevege deg blir du misfornøyd og etterhvert utmattet. I verste fall kan det igjen gi sykdom og i verste fall fare for ens sikkerhet.

Vi skal ikke her verken over- eller underdrive betydningen av utstyret som brukes, for det vil alltid være en balansegang mellom vekt/volum på den ene siden og hensynet til trivsel/helse/sikkerhet på den andre. En skal imidlertid være en strateg når en forbereder seg, slik at en er utstyrt for kritiske situasjoner som kan oppstå. Det betyr f.eks. at en prioriterer å ta med sovepose eller telt og primus på en lengre fjelltur selv om en i utgangspunktet ikke har tenkt å bruke det. Andre ganger kan det være at en klarer seg med bare å improvisere bruken av utstyr en uansett har med, f.eks. bruk av regnponcho som vindjakke.

Til sist skal det poengteres at selv små ulikheter i trivselsfaktorer kan være kritisk i en nødsituasjon. En blir da f.eks lettet over å ha med utstyr til å lage bål og en varm ullgenser viss en må slå nødleir og det motsatte dersom en ikke har det. I slike situasjoner vil manglende trivsel og situasjonsmestring lett gå utover utholdenhet og viljestyrke. Utstyr i kombinasjon med personlige egenskaper vil da som oftest gjøre utslaget.

 

#Friluftsutstyr